Cột/Trụ bơm điện tử sản xuất theo yêu cầu

Danh Mục : Lượt Xem : 3172 Nhận Xét : 0

Trụ bơm điện tử phần điện tử INNO Việt Nam mới, 40-80 lít/phút
Chi tiết :
-Vỏ trụ bơm TATSUNO mới.
-Máy bơm và bầu lường, cò bơm TMC lốc vuông đời cao Japan (ĐQSD)
- Bộ số điện tử: INNO Việt Nam.
- Mô tơ: MitsuBisHi, , Japan, 0.4kw , 220v (ĐQSD)
-Dây dầu Kingflex mới.

Hotline: Ms. Trang - 0904.52.59.58