Shell

Tổng cộng : 102 bài viết

Dầu động cơ Shell Rimula R1 20W-50

15/08/2018 1377 Views
Dầu động cơ Shell Rimula R1 20W-50 bảo vệ, tái tạo sức mạnh động cơ sử dụng hệ phụ gia, đã được kiểm chứng, giúp chống mài mòn động cơ. Dầu động cơ Shell Rimula R1 20W-50 được sản xuất bởi Shell thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới. Sử dụng dầu động cơ Shell Rimula R1 20W-50 có thể giảm tiêu hao nhiên liệu so với dầu đơn cấp.

Dầu động cơ Shell Rimula R1 Multi 15W-40

15/08/2018 1414 Views
Dầu động cơ Shell Rimula R1 Multi 15W-40 là loại dầu động cơ chất lượng cao có khả năng bảo vệ, tái tạo sức mạnh động cơ sử dụng hệ phụ gia, đã được kiểm chứng, giúp chống mài mòn động cơ. Dầu động cơ Shell Rimula R1 Multi 15W-40 được sản xuất bởi Shell thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới.

Dầu động cơ Shell Rimula R1 10W 30

15/08/2018 1769 Views
Dầu động cơ Shell Rimula R1 10W 30 bảo vệ – tái tạo sức mạnh động cơ sử dụng hệ phụ gia, đã được kiểm chứng, giúp chống mài mòn động cơ. Dầu động cơ Shell Rimula R1 10W30 được sản xuất bởi Shell thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới. Sử dụng dầu động cơ Shell Rimula R1 10W có thể giảm tiêu hao nhiên liệu so với dầu đơn cấp.

Dầu động cơ Shell Rimula R2 Extra 20W-50

15/08/2018 1404 Views
Dầu động cơ Shell Rimula R2 Extra 20W-50 bảo vệ & Tái tạo sức mạnh động cơ sử dụng hệ thống phụ gia đã được kiểm chứng giúp đáp ứng các thách thức đa dạng của động cơ. Dầu động cơ Shell Rimula R2 Extra 20W-50 được sản xuất bởi Shell thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới. Sản phẩm được chứng nhận bởi các nhà sản xuất động cơ hàng đầu trên thế giới, phù hợp cho hầu hết các ứng dụng chịu tải nặng, bao gồm cả các động cơ turbo tăng áp.

Dầu động cơ Shell Rimula R2 Extra 15W-40

15/08/2018 2047 Views
Dầu động cơ Shell Rimula R2 Extra 15W-40 bảo vệ & Tái tạo sức mạnh động cơ sử dụng hệ thống phụ gia đã được kiểm chứng giúp đáp ứng các thách thức đa dạng của động cơ. Dầu động cơ Shell Rimula R2 Extra 15W-40 được sản xuất bởi Shell thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới. Được chứng nhận bởi các nhà sản xuất động cơ hàng đầu trên thế giới, phù hợp cho hầu hết các ứng dụng chịu tải nặng, bao gồm cả các động cơ turbo tăng áp.

Dầu động cơ Shell Rimula R3 X 15W-40

15/08/2018 1369 Views
Dầu động cơ Shell Rimula R3 X 15W-40 Bảo vệ & Tái tạo sức mạnh động cơ đặc trưng cho hóa học bôi trơn ưu hạng hiện đại, được pha chế để đáp ứng các yêu cầu đa dạng của đông cơ. Dầu động cơ Shell Rimula R3 X 15W-40 được sản xuất bởi Shell thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới.

Dầu động cơ Shell Rimula R3 X 20W-50

15/08/2018 1320 Views
Dầu động cơ Shell Rimula R3 X 20W-50 Bảo vệ & Tái tạo sức mạnh động cơ đặc trưng cho hóa học bôi trơn ưu hạng hiện đại, được pha chế để đáp ứng các yêu cầu đa dạng của đông cơ. Dầu động cơ Shell Rimula R3 X 20W-50 phù hợp cho hầu như tất cả các động cơ chịu tải nặng, có Turbo tăng áp và không có Turbo tăng áp, trong vận tải và trong công nghiệp. Sản phẩm được sản xuất bởi Shell thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới.

Dầu động cơ Shell Rimula R4 X 15W-40

15/08/2018 1473 Views
Dầu động cơ Shell Rimula R4 X 15W-40 Dầu bảo vệ sức mạnh động cơ đặc trưng của công nghệ bôi trơn chất lượng cao hiện đại được thiết kế đặc biệt để bảo vệ động cơ khi các điều kiện lái thay đổi. Dầu động cơ Shell Rimula R4 X 15W-40 được sản xuất bởi Shell thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới.

Dầu động cơ Shell Rimula R1 10W 40

15/08/2018 1431 Views
Dầu động cơ Shell Rimula R1 10W 40 bảo vệ – tái tạo sức mạnh động cơ sử dụng hệ phụ gia, đã được kiểm chứng, giúp chống mài mòn động cơ. Sử dụng Dầu động cơ Shell Rimila R1 10W được sản xuất bởi Shell thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới. Sản phẩm có thể giảm tiêu hao nhiên liệu so với dầu đơn cấp.

Dầu động cơ Shell Rimula R1 10W 50

15/08/2018 1629 Views
Dầu động cơ Shell Rimula R1 10W 50 giúp bảo vệ, tái tạo sức mạnh động cơ sử dụng hệ phụ gia. Dầu động cơ Shell Rimila R1 10W50 giúp chống mài mòn động cơ. Shell Rimila R1 10W có thể giảm tiêu hao nhiên liệu so với dầu đơn cấp. Sản phẩm được sản xuất bởi Shell thương hiệu dầu công nghiệp, dầu tuabin shell hàng đầu thế giới.

Mỡ công nghiệp, mỡ đa dụng Shell Gadus S2 A320

15/08/2018 1310 Views
Shell Gadus S2 A320 là loại mỡ công nghiệp, mỡ đa dụng shell có kết cấu mịn, được chế tạo từ chất làm đặc xà phòng gốc calcium dùng cho các ứng dụng công nghiệp và hàng hải chịu nhiệt độ vừa phải và yêu cầu tính năng chịu cực áp. Mỡ công nghiệp, mỡ đa dụng shell Gadus S2 A320 được sản xuất bởi Shell thương hiệu dầu mỡ công nghiệp hàng đầu thế giới.

Mỡ dây cáp và bánh răng hở SHELL GADUS OGH 0/00

15/08/2018 1401 Views
Shell Gadus S2 OGH là loại mỡ công nghiệp dùng cho dây cáp và bánh răng hở. Được thiết kế sử dụng cho các ứng dụng bánh răng hở chịu nhiệt độ cao, ví dụ như các bánh răng lò quay xi măng. Nó được pha chế để phun trực tiếp trên bánh răng lò. Mỡ chịu nhiệt Shell Gadus S2 OGH được sản xuất bởi Shell thương hiệu dầu mỡ công nghiệp hàng đầu thế giới.

Mỡ chịu tải nặng, mỡ chịu nhiệt Shell Gadus S2 U460L

15/08/2018 771 Views
Mỡ chịu nhiệt Shell Gadus S2 U460L được chế tạo từ chất làm đặc gốc vô cơ và dầu gốc được chọn lựa đặc biệt đem lại khả năng bôi trơn thích hợp trong điều kiện nhiệt độ cao hơn giới hạn đối với mỡ gốc lithi. Mỡ công nghiệp, Mỡ chịu nhiệt Shell Gadus S2 U460L được sản xuất bởi Shell thương hiệu dầu mỡ công nghiệp hàng đầu thế giới.

Mỡ chịu nhiệt Shell Gadus S2 U1000D

15/08/2018 808 Views
Shell Gadus S2 U1000D là mỡ công nghiệp chịu nhiệt độ cao và tải nặng ứng dụng cho các ổ trượt tốc độ thấp hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt. Mỡ công nghiệp, Mỡ chịu nhiệt Shell Gadus S2 U1000D được sản xuất bởi Shell thương hiệu dầu mỡ công nghiệp hàng đầu thế giới. Shell Gadus S2 U1000D sẽ bôi trơn hiệu quả và đạt tuổi thọ cao ở nhiệt độ làm việc lên đến 200°C. Nó đặc biệt hữu hiệu đối với các ứng dụng chịu mài mòn lớn hoặc khó tiếp cận.

Mỡ đa dụng Shell Gadus S2 V100 1, 2, 3

15/08/2018 1275 Views
Shell Gadus S2 V100 1, 2, 3 là loại mỡ công nghiệp, mỡ đa dụng shell trên cơ sở chất làm đặc gốc xà phòng lithium hydroxystearate được tăng cường chất chống oxy hóa, chống mài mòn, chống gỉ sét. Mỡ đa dụng Shell Gadus S2 V100 1, 2, 3 được sản xuất bởi Shell thương hiệu dầu mỡ công nghiệp hàng đầu thế giới.