Dầu nén lạnh Shell

Tổng cộng : 5 bài viết

Shell Refrigeration S4 FR-V 68

15/08/2018 637 Views
Shell Refrigeration S4 FR-V 68 – Dầu máy nén lạnh tổng hợp chất lượng cao. Dầu máy nén lạnh Shell Refrigeration S4 FR-V 68 là dầu làm lạnh tổng hợp. Dầu này mang đến giải pháp thông dụng cho nhu cầu bôi trơn của phần lớn máy nén lạnh và tương thích với các môi chất lạnh phổ biến. Sản phẩm được sản xuất bởi Shell thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới.

Shell Refrigeration Oil S2 FRA 68

15/08/2018 646 Views
Shell Refrigeration Oil S2 FRA 68 – Dầu máy nén lạnh gốc khoáng chất lượng cao. Dầu máy nén lạnh Shell Refrigeration Oil S2 FRA 68 là loại Dầu máy nén lạnh gốc khoáng naphthenic tinh chế chất lượng cao, không chứa phụ gia, thích hợp bôi trơn cho các máy nén lạnh, bôi trơn cho máy điều hòa, máy lạnh trong công nghiệp hoặc dân dụng. Sản phẩm được sản xuất bởi Shell thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới.

Shell Refrigeration Oil S2 FRA 46

15/08/2018 716 Views
Shell Refrigeration Oil S2 FRA 46 – Dầu máy nén lạnh gốc khoáng chất lượng cao. Dầu máy nén lạnh Shell Refrigeration Oil S2 FRA 46 là loại Dầu máy nén lạnh gốc khoáng naphthenic tinh chế chất lượng cao, không chứa phụ gia, thích hợp bôi trơn cho các máy nén lạnh, bôi trơn cho máy điều hòa, máy lạnh trong công nghiệp hoặc dân dụng. Sản phẩm được sản xuất bởi Shell thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới.

Shell Refrigeration Oil S2 FRA 32

15/08/2018 882 Views
Shell Refrigeration Oil S2 FRA 32 – Dầu máy nén lạnh gốc khoáng chất lượng cao. Dầu máy nén lạnh Shell Refrigeration Oil S2 FRA 32 được sản xuất bởi Shell thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới. Đây là loại Dầu máy nén lạnh gốc khoáng naphthenic tinh chế chất lượng cao, không chứa phụ gia, thích hợp bôi trơn cho các máy nén lạnh, bôi trơn cho máy điều hòa, máy lạnh trong công nghiệp hoặc dân dụng.

Dầu máy nén lạnh Shell Refrigeration Oil S2 FRA 68

15/08/2018 728 Views
Shell Refrigeration Oil S2 FRA 68 là loại dầu máy nén lạnh gốc khoáng naphthenic tinh chế chất lượng cao, không chứa phụ gia, thích hợp bôi trơn cho các máy nén lạnh. Đáp ứng các tiêu chuẩn: DIN 51503 KAA, KC, KE. Dầu máy nén lạnh Shell Refrigeration Oil FRA 68 được sản xuất bởi Shell thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới.