Dầu máy lạnh Total

Tổng cộng : 4 bài viết

Dầu máy nén lạnh Total Lunaria FR 32

15/08/2018 778 Views
Total Lunaria FR 32 – Là loại dầu máy nén lạnh gốc khoáng naphtenic. Sử dụng dầu máy nén lạnh Total Lunaria FR 32 cho xy lanh, ổ đỡ và các phớt của tất cả các máy nén lạnh, bôi trơn các máy nén lạnh trục vít song song hoặc đơn. Sản phẩm được sản xuất bởi Total thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới.

Dầu máy nén lạnh Total Lunaria FR 46

15/08/2018 686 Views
Total Lunaria FR 46 – Là loại dầu máy nén lạnh gốc khoáng naphtenic. Sử dụng dầu máy nén lạnh Total Lunaria FR 46 cho xy lanh, ổ đỡ và các phớt của tất cả các máy nén lạnh, bôi trơn các máy nén lạnh trục vít song song hoặc đơn. Sản phẩm được sản xuất bởi Total thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới.

Dầu máy nén lạnh Total Lunaria FR 68

15/08/2018 675 Views
Total Lunaria FR 68 – Là loại dầu máy nén lạnh gốc khoáng naphtenic. Sử dụng dầu máy nén lạnh Total Lunaria FR 68 cho xy lanh, ổ đỡ và các phớt của tất cả các máy nén lạnh, bôi trơn các máy nén lạnh trục vít song song hoặc đơn. Sản phẩm được sản xuất bởi Total thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới.

Dầu máy nén lạnh Total Lunaria FR 100

15/08/2018 881 Views
Total Lunaria FR 100 – Là loại dầu máy nén lạnh gốc khoáng naphtenic. Sử dụng dầu máy nén lạnh Total Lunaria FR 100 cho xy lanh, ổ đỡ và các phớt của tất cả các máy nén lạnh, bôi trơn các máy nén lạnh trục vít song song hoặc đơn. Sản phẩm được sản xuất bởi Total thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới.