Dầu thủy lực Buhmwoo

Tổng cộng : 8 bài viết

Dầu thủy lực buhmwoo VBC HYDRO BH-32V

13/08/2018 1290 Views
VBC HYDRO BH-32V – Là loại dầu thủy lực 32 cao cấp được sản xuất bởi Buhmwoo – Thương hiệu dầu công nghiệp hàn quốc nổi tiếng toàn cầu. Dầu thủy lực Buhmwoo được pha chế từ dầu khoáng cao cấp và các phụ gia chống mài mòn. Có khả năng chống gỉ và kháng nước cực tốt, đặc biệt dùng cho máy móc công nghiệp hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt. VBC HYDRO BH-32V có khả năng chống gỉ và kháng nước cực tốt.

Dầu thủy lực buhmwoo VBC HYDRO BH-32V

13/08/2018 664 Views
VBC HYDRO BH-32V – Là loại dầu thủy lực 32 cao cấp được sản xuất bởi Buhmwoo – Thương hiệu dầu công nghiệp hàn quốc nổi tiếng toàn cầu. Dầu thủy lực Buhmwoo được pha chế từ dầu khoáng cao cấp và các phụ gia chống mài mòn. Có khả năng chống gỉ và kháng nước cực tốt, đặc biệt dùng cho máy móc công nghiệp hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt. VBC HYDRO BH-32V có khả năng chống gỉ và kháng nước cực tốt.

Dầu thủy lực buhmwoo VBC HYDRO BA-32V

13/08/2018 929 Views
VBC HYDRO BA-32V – Là loại dầu thủy lực 32 cao cấp được sản xuất bởi Buhmwoo – Thương hiệu dầu công nghiệp hàn quốc nổi tiếng toàn cầu. Dầu thủy lực Buhmwoo được pha chế từ dầu khoáng cao cấp và các phụ gia chống mài mòn. Đặc biệt dùng cho máy móc công nghiệp hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt. VBC HYDRO BA-32V có khả năng chống gỉ và kháng nước cực tốt. Là loại dầu thủy lực được sử dụng trong hệ thống cao áp, turbine vì có đặc tính kháng gỉ và kháng oxy hóa tốt.

Dầu thủy lực Buhmwoo VBC HYDRO BA-46V

13/08/2018 762 Views
VBC HYDRO BA-46V – Là loại dầu thủy lực 68 cao cấp được sản xuất bởi Buhmwoo – Thương hiệu dầu công nghiệp hàn quốc nổi tiếng toàn cầu. Dầu thủy lực Buhmwoo được pha chế từ dầu khoáng cao cấp và các phụ gia chống mài mòn. Đặc biệt dùng cho máy móc công nghiệp hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt. VBC HYDRO BA-46V có khả năng chống gỉ và kháng nước cực tốt. Là loại dầu thủy lực được sử dụng trong hệ thống cao áp, turbine vì có đặc tính kháng gỉ và kháng oxy hóa tốt.

Dầu thủy lực Buhmwoo VBC HYDRO BA-68V

13/08/2018 803 Views
VBC HYDRO BA-68V – Là loại dầu thủy lực 68 cao cấp được sản xuất bởi Buhmwoo – Thương hiệu dầu công nghiệp hàn quốc nổi tiếng toàn cầu. Sản phẩm được pha chế từ dầu khoáng cao cấp và các phụ gia chống mài mòn. Đặc biệt dùng cho máy móc công nghiệp hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt. VBC HYDRO BA-68V có khả năng chống gỉ và kháng nước cực tốt. Là loại dầu thủy lực được sử dụng trong hệ thống cao áp, turbine vì có đặc tính kháng gỉ và kháng oxy hóa tốt.

Dầu thủy lực chống cháy Buhmwoo VBC HYDRO WG-46V

13/08/2018 1022 Views
VBC HYDRO WG-46V Là loại dầu thủy lực chống cháy cao cấp được sản xuất bởi Buhmwoo – Thương hiệu dầu công nghiệp hàn quốc nổi tiếng toàn cầu. Dầu thủy lực Buhmwoo VBC HYDRO WG-46V được pha chế từ dầu khoáng cao cấp và các phụ gia chống chống cháy. Bao gồm glycol và polyglycol có trọng lượng phân tử cao, có khả năng chống cháy cực tốt.

Dầu thủy lực Buhmwoo VBC HYDRO BH-46V

13/08/2018 749 Views
VBC HYDRO BH-46V – Là loại dầu thủy lực 46 cao cấp được sản xuất bởi Buhmwoo – Thương hiệu dầu công nghiệp hàn quốc nổi tiếng toàn cầu. Dầu thủy lực Buhmwoo được pha chế từ dầu khoáng cao cấp và các phụ gia chống mài mòn. Đặc biệt dùng cho máy móc công nghiệp hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt. VBC HYDRO BH-46V có khả năng chống gỉ và kháng nước cực tốt.

Dầu thủy lực Buhmwoo VBC HYDRO BH-68V

13/08/2018 1255 Views
VBC HYDRO BH-68V – Là loại dầu thủy lực 68 cao cấp được sản xuất bởi Buhmwoo – Thương hiệu dầu công nghiệp hàn quốc nổi tiếng toàn cầu. Sản phẩm được pha chế từ dầu khoáng cao cấp và các phụ gia chống mài mòn. Đặc biệt dùng cho máy móc công nghiệp hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt. Dầu thủy lực Buhmwoo VBC HYDRO BH-68V có khả năng chống gỉ và kháng nước cực tốt. Là loại dầu thủy lực được sử dụng trong hệ thống cao áp, turbine vì có đặc tính kháng gỉ và kháng oxy hóa tốt.