Dầu bánh răng Total

Tổng cộng : 23 bài viết

Dầu bánh răng công nghiệp Total Carter EP 68

15/08/2018 791 Views
Total Carter EP 68 là loại dầu bánh răng công nghiệp gốc khoáng cho hộp số kín. Dầu bánh răng Total Carter EP 68 được thiết kế đặc biệt để bôi trơn cho hộp số kín hoạt động dưới các điều kiện khắc nghiệt. Dùng cho bánh răng thẳng và bánh răng nón, các khớp nối răng và ổ đĩa, hộp số trục vít, bánh vít. Sản phẩm được sản xuất bởi Total thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới.

Dầu bánh răng công nghiệp Total Carter EP 100

15/08/2018 1073 Views
Total Carter EP 100 là loại dầu bánh răng công nghiệp gốc khoáng cho hộp số kín. Dầu bánh răng Total Carter EP 100 được thiết kế đặc biệt để bôi trơn cho hộp số kín hoạt động dưới các điều kiện khắc nghiệt. Dùng cho bánh răng thẳng và bánh răng nón, các khớp nối răng và ổ đĩa, hộp số trục vít, bánh vít. Sản phẩm được sản xuất bởi Total thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới.

Dầu bánh răng công nghiệp Total Carter EP 150

15/08/2018 852 Views
Total Carter EP 150 là loại dầu bánh răng công nghiệp gốc khoáng cho hộp số kín. Dầu bánh răng Total Carter EP 150 được thiết kế đặc biệt để bôi trơn cho hộp số kín hoạt động dưới các điều kiện khắc nghiệt. Dùng cho bánh răng thẳng và bánh răng nón, các khớp nối răng và ổ đĩa, hộp số trục vít, bánh vít. Sản phẩm được sản xuất bởi Total thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới.

Dầu bánh răng công nghiệp Total Carter EP 220

15/08/2018 717 Views
Total Carter EP 220 là loại dầu bánh răng công nghiệp gốc khoáng cho hộp số kín. Dầu bánh răng Total Carter EP 220 được thiết kế đặc biệt để bôi trơn cho hộp số kín hoạt động dưới các điều kiện khắc nghiệt. Dùng cho bánh răng thẳng và bánh răng nón, các khớp nối răng và ổ đĩa, hộp số trục vít, bánh vít. Sản phẩm được sản xuất bởi Total thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới.

Dầu bánh răng công nghiệp Total Carter EP 320

15/08/2018 737 Views
Total Carter EP 320 là loại dầu bánh răng công nghiệp gốc khoáng cho hộp số kín. Dầu bánh răng Total Carter EP 320 được thiết kế đặc biệt để bôi trơn cho hộp số kín hoạt động dưới các điều kiện khắc nghiệt. Dùng cho bánh răng thẳng và bánh răng nón, các khớp nối răng và ổ đĩa, hộp số trục vít, bánh vít. Sản phẩm được sản xuất bởi Total thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới.

Dầu bánh răng công nghiệp Total Carter EP 680

15/08/2018 722 Views
Total Carter EP 680 là loại dầu bánh răng công nghiệp gốc khoáng cho hộp số kín. Dầu bánh răng Total Carter EP 680 được thiết kế đặc biệt để bôi trơn cho hộp số kín hoạt động dưới các điều kiện khắc nghiệt. Dùng cho bánh răng thẳng và bánh răng nón, các khớp nối răng và ổ đĩa, hộp số trục vít, bánh vít. Sản phẩm được sản xuất bởi Total thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới.

Dầu bánh răng công nghiệp Total Carter EP 1000

15/08/2018 752 Views
Total Carter EP 1000 là loại dầu bánh răng công nghiệp gốc khoáng cho hộp số kín. Dầu bánh răng Total Carter EP 1000 được thiết kế đặc biệt để bôi trơn cho hộp số kín hoạt động dưới các điều kiện khắc nghiệt. Dùng cho bánh răng thẳng và bánh răng nón, các khớp nối răng và ổ đĩa, hộp số trục vít, bánh vít. Sản phẩm được sản xuất bởi Total thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới.

Dầu bánh răng công nghiệp Total Carter SH 320

15/08/2018 753 Views
Total Carter SH 320 là loại dầu bánh răng công nghiệp tổng hợp (gốc PAO) cho hộp số kín. Dầu bánh răng Total Carter SH 320 được phát triển đặc biệt cho các hộp số công nghiệp kín cung cấp sự bảo vệ bánh răng tối ưu chống rỗ tế vi và sự bảo vệ ổ đỡ chống lại mài mòn hoạt động dưới điều kiện rất khắc nghiệt. Sản phẩm được sản xuất bởi Total thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới.

Dầu bánh răng công nghiệp Total Carter SH 150

15/08/2018 658 Views
Total Carter SH 150 là loại dầu bánh răng công nghiệp tổng hợp (gốc PAO) cho hộp số kín. Dầu bánh răng Total Carter SH 150 được phát triển đặc biệt cho các hộp số công nghiệp kín cung cấp sự bảo vệ bánh răng tối ưu chống rỗ tế vi và sự bảo vệ ổ đỡ chống lại mài mòn hoạt động dưới điều kiện rất khắc nghiệt. Sản phẩm được sản xuất bởi Total thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới.

Dầu bánh răng công nghiệp Total Carter SH 220

15/08/2018 692 Views
Total Carter SH 220 là loại dầu bánh răng công nghiệp tổng hợp (gốc PAO) cho hộp số kín. Dầu bánh răng Total Carter SH 220 được phát triển đặc biệt cho các hộp số công nghiệp kín cung cấp sự bảo vệ bánh răng tối ưu chống rỗ tế vi và sự bảo vệ ổ đỡ chống lại mài mòn hoạt động dưới điều kiện rất khắc nghiệt. Sản phẩm được sản xuất bởi Total thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới.

Dầu bánh răng công nghiệp Total Carter SH 460

15/08/2018 676 Views
Total Carter SH 460 là loại dầu bánh răng công nghiệp tổng hợp (gốc PAO) cho hộp số kín. Dầu bánh răng Total Carter SH 460 được phát triển đặc biệt cho các hộp số công nghiệp kín cung cấp sự bảo vệ bánh răng tối ưu chống rỗ tế vi và sự bảo vệ ổ đỡ chống lại mài mòn hoạt động dưới điều kiện rất khắc nghiệt. Sản phẩm được sản xuất bởi Total thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới.

Dầu bánh răng công nghiệp Total Carter SH 680

15/08/2018 689 Views
Total Carter SH 680 là loại dầu bánh răng công nghiệp tổng hợp (gốc PAO) cho hộp số kín. Dầu bánh răng Total Carter SH 680 được phát triển đặc biệt cho các hộp số công nghiệp kín cung cấp sự bảo vệ bánh răng tối ưu chống rỗ tế vi và sự bảo vệ ổ đỡ chống lại mài mòn hoạt động dưới điều kiện rất khắc nghiệt. Sản phẩm được sản xuất bởi Total thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới.

Dầu bánh răng công nghiệp Total Carter SH 1000

15/08/2018 686 Views
Total Carter SH 1000 là loại dầu bánh răng công nghiệp tổng hợp (gốc PAO) cho hộp số kín. Dầu bánh răng Total Carter SH 1000 được phát triển đặc biệt cho các hộp số công nghiệp kín cung cấp sự bảo vệ bánh răng tối ưu chống rỗ tế vi và sự bảo vệ ổ đỡ chống lại mài mòn hoạt động dưới điều kiện rất khắc nghiệt. Sản phẩm được sản xuất bởi Total thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới.

Dầu bánh răng công nghiệp Total Carter SY 220

15/08/2018 839 Views
ToTal Carter SY 220 là Dầu bánh răng công nghiệp tổng hợp cho hộp số kín (Polyglycol). Sản phẩm giúp bôi trơn bánh răng hoạt động dưới các điều kiện khắc nhiệt nhất (tải trọng lớn, va đập, nhiệt độ cực trị và áp suất ăn mòn), bôi trơn các bánh răng bánh vít. Dầu bánh răng Total Carter XEP SY 220 được sản xuất bởi Total thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới.

Dầu bánh răng công nghiệp Total Carter SY 150

15/08/2018 711 Views
ToTal Carter SY 150 là Dầu bánh răng công nghiệp tổng hợp cho hộp số kín (Polyglycol). Sản phẩm giúp bôi trơn bánh răng hoạt động dưới các điều kiện khắc nhiệt nhất (tải trọng lớn, va đập, nhiệt độ cực trị và áp suất ăn mòn), bôi trơn các bánh răng bánh vít. Dầu bánh răng Total Carter XEP SY 150 được sản xuất bởi Total thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới.