Dầu thủy lực Shell

Tổng cộng : 20 bài viết

Dầu thủy lực Shell Tellus S2 M 32

15/08/2018 734 Views
Shell Tellus S2 M 32 là dầu thủy lực 32 gốc khoáng được tinh chế bằng dung môi, chất lượng cao và có chỉ số độ nhớt cao, được xem là dầu đã đạt ” tiêu chuẩn chung ” trong lĩnh vực dầu thủy lực công nghiệp. Dầu thủy lực Shell Tellus S2 M 32 được sản xuất bởi Shell thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới. Các hệ thống thuỷ lực trong công nghiệp, Các hệ truyền động thuỷ lực di động, Hệ thuỷ lực trong hàng hải

Dầu thủy lực Shell Tellus S2 M 22

15/08/2018 923 Views
Shell Tellus S2 M 22 là loại dầu thủy lực gốc khoáng được tinh chế bằng dung môi, chất lượng cao và có chỉ số độ nhớt cao, được xem là dầu đã đạt ” tiêu chuẩn chung ” trong lĩnh vực dầu thủy lực công nghiệp. Dầu thủy lực Shell Tellus S2 M 22 được sản xuất bởi Shell thương hiệu dầu công nghiệp, dầu thủy lực shell hàng đầu thế giới. Dùng cho các hệ thống thuỷ lực trong công nghiệp, các hệ truyền động thuỷ lực di động, hệ thuỷ lực trong hàng hải.

Dầu thủy lực Shell Tellus S2 M 68

15/08/2018 792 Views
Shell Tellus S2 M 68 là dầu thủy lực 68 gốc khoáng được tinh chế bằng dung môi, chất lượng cao và có chỉ số độ nhớt cao, được xem là dầu đã đạt ” tiêu chuẩn chung ” trong lĩnh vực dầu thủy lực công nghiệp. Dầu thủy lực Shell Tellus S2 M 68 được sản xuất bởi Shell thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới. Dùng cho các hệ thống thuỷ lực trong công nghiệp, các hệ truyền động thuỷ lực di động, hệ thuỷ lực trong hàng hải.

Dầu thủy lực Shell Tellus S2 M 46

15/08/2018 761 Views
Shell Tellus S2 M 46 là dầu thủy lực 46 gốc khoáng được tinh chế bằng dung môi, chất lượng cao và có chỉ số độ nhớt cao, được xem là dầu đã đạt ” tiêu chuẩn chung ” trong lĩnh vực dầu thủy lực công nghiệp. Dầu thủy lực Shell Tellus S2 M 46 được sản xuất bởi Shell thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới. Sử dụng cho các hệ thống thuỷ lực trong công nghiệp, hệ truyền động thuỷ lực di động, hệ thuỷ lực trong hàng hả

Dầu thủy lực Shell Tellus S3 M 22

14/08/2018 674 Views
Shell Tellus S3 M 22 là dầu thủy lực chất lượng cao sử dụng công nghệ không tro độc quyền để cung cấp tính năng bảo vệ ưu hạng trong phần lớn các hoạt động sản xuất và vận hành nhiều thiết bị di động. Dầu thủy lực Shell Tellus S3 M 22 được sản xuất bởi Shell thương hiệu dầu công nghiệp, dầu thủy lực shell hàng đầu thế giới. Chống phân huỷ do nhiệt hoặc ứng suất cơ học, ngăn ngừa sự hình thành cặn có thể làm giảm hiệu suất của hệ thống thuỷ lực

Dầu thủy lực Shell Tellus S3 M 46

14/08/2018 1119 Views
Shell Tellus S3 M 46 là dầu thủy lực chất lượng cao sử dụng công nghệ không tro độc quyền để cung cấp tính năng bảo vệ ưu hạng trong phần lớn các hoạt động sản xuất và vận hành nhiều thiết bị di động. Dầu thủy lực Shell Tellus S3 M 46 được sản xuất bởi Shell thương hiệu dầu công nghiệp, dầu thủy lực shell hàng đầu thế giới. Chống phân huỷ do nhiệt hoặc ứng suất cơ học, ngăn ngừa sự hình thành cặn có thể làm giảm hiệu suất của hệ thống thuỷ lực

Dầu thủy lực Shell Tellus S3 M 68

14/08/2018 730 Views
Shell Tellus S3 M 68 là dầu thủy lực chất lượng cao sử dụng công nghệ không tro độc quyền để cung cấp tính năng bảo vệ ưu hạng trong phần lớn các hoạt động sản xuất và vận hành nhiều thiết bị di động. Dầu thủy lực Shell Tellus S3 M 68 được sản xuất bởi Shell thương hiệu dầu công nghiệp, dầu thủy lực shell hàng đầu thế giới. Chống phân huỷ do nhiệt hoặc ứng suất cơ học, ngăn ngừa sự hình thành cặn có thể làm giảm hiệu suất của hệ thống thuỷ lực

Dầu thủy lực Shell Tellus S3 M 100

14/08/2018 710 Views
Shell Tellus S3 M 100 là dầu thủy lực chất lượng cao sử dụng công nghệ không tro độc quyền để cung cấp tính năng bảo vệ ưu hạng trong phần lớn các hoạt động sản xuất và vận hành nhiều thiết bị di động. Dầu thủy lực Shell Tellus S2 M 100 được sản xuất bởi Shell thương hiệu dầu công nghiệp, dầu thủy lực shell hàng đầu thế giới. Chống phân huỷ do nhiệt hoặc ứng suất cơ học, ngăn ngừa sự hình thành cặn có thể làm giảm hiệu suất của hệ thống thuỷ lực

Dầu thủy lực Shell Tellus S2 V 32

14/08/2018 810 Views
Shell Tellus S2 V 32 là dầu thủy lực shell chống mài mòn chất lượng cao, kết hợp phụ gia cải thiện chỉ số độ nhớt đặc biệt để nâng cao các tính chất độ nhớt và nhiệt độ của dầu. Shell Tellus S2 V 32 được sản xuất bởi Shell thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới. Được sử dụng cho các hệ thống thuỷ lực và truyền động thuỷ lực hoạt động trong phạm vi nhiệt độ rộng hoặc đòi hỏi độ nhớt ít thay đổi theo nhiệt độ

Dầu thuỷ lực Shell Tellus S2 V 15

14/08/2018 661 Views
Shell Tellus S2 V 15 là dầu thủy lực chống mài mòn chất lượng cao, kết hợp phụ gia cải thiện chỉ số độ nhớt đặc biệt để nâng cao các tính chất độ nhớt và nhiệt độ của dầu. Dầu thủy lực Shell Tellus S2 V 15 được sản xuất bởi Shell thương hiệu dầu công nghiệp, dầu thủy lực shell hàng đầu thế giới. Được dùng cho các hệ thống thuỷ lực và truyền động thuỷ lực hoạt động trong phạm vi nhiệt độ rộng hoặc đòi hỏi độ nhớt ít thay đổi theo nhiệt độ.

Dầu thuỷ lực Shell Tellus S2 V 22

14/08/2018 765 Views
Shell Tellus S2 V 22 là dầu thủy lực 22 chống mài mòn chất lượng cao, kết hợp phụ gia cải thiện chỉ số độ nhớt đặc biệt để nâng cao các tính chất độ nhớt và nhiệt độ của dầu. Dầu thủy lực Shell Tellus S2 V 22 được sản xuất bởi Shell thương hiệu dầu công nghiệp, dầu thủy lực shell hàng đầu thế giới. Được dùng cho các hệ thống thuỷ lực và truyền động thuỷ lực hoạt động trong phạm vi nhiệt độ rộng hoặc đòi hỏi độ nhớt ít thay đổi theo nhiệt độ.

Dầu thuỷ lực Shell Tellus S2 V 46

14/08/2018 684 Views
Shell Tellus S2 V 46 là dầu thủy lực 46 chống mài mòn chất lượng cao, kết hợp phụ gia cải thiện chỉ số độ nhớt đặc biệt để nâng cao các tính chất độ nhớt và nhiệt độ của dầu. Dầu thủy lực Shell Tellus S2 V 46 được sản xuất bởi Shell thương hiệu dầu công nghiệp, dầu thủy lực shell hàng đầu thế giới. Được dùng cho các hệ thống thuỷ lực và truyền động thuỷ lực hoạt động trong phạm vi nhiệt độ rộng hoặc đòi hỏi độ nhớt ít thay đổi theo nhiệt độ.

Dầu thuỷ lực Shell Tellus S2 V 68

14/08/2018 725 Views
Shell Tellus S2 V 68 là dầu thủy lực 68 chống mài mòn chất lượng cao, kết hợp phụ gia cải thiện chỉ số độ nhớt đặc biệt để nâng cao các tính chất độ nhớt và nhiệt độ của dầu. Dầu thủy lực Shell Tellus S2 V 68 được sản xuất bởi Shell thương hiệu dầu công nghiệp, dầu thủy lực shell hàng đầu thế giới. Được dùng cho các hệ thống thuỷ lực và truyền động thuỷ lực hoạt động trong phạm vi nhiệt độ rộng hoặc đòi hỏi độ nhớt ít thay đổi theo nhiệt độ.

Dầu thuỷ lực Shell Tellus S2 V 100

14/08/2018 689 Views
Shell Tellus S2 V 100 là dầu thủy lực chống mài mòn chất lượng cao, kết hợp phụ gia cải thiện chỉ số độ nhớt đặc biệt để nâng cao các tính chất độ nhớt và nhiệt độ của dầu. Dầu thủy lực Shell Tellus S2 V 100 được sản xuất bởi Shell thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới. Được dùng cho các hệ thống thuỷ lực và truyền động thuỷ lực hoạt động trong phạm vi nhiệt độ rộng hoặc đòi hỏi độ nhớt ít thay đổi theo nhiệt độ.

Dầu thuỷ lực chống cháy Shell Irus Fluid C

14/08/2018 707 Views
Dầu thủy lực chống cháy Shell Irus Fluid C là chất lỏng thuỷ lực nước glycol chống cháy cao cấp chứa các phụ gia cực mạnh tăng cường khả năng chống mài mòn, chất ăn mòn và chất chống oxy hoá. Hàm lượng nước chiếm khoảng 40% trọng lượng. Dầu thủy lực chống cháy Shell Irus Fluid C đặc biệt phù hợp cho hệ thuỷ lực có yêu cầu khắt khe, tại những nơi có nguy cơ cháy cao như trong công nghiệp Mỏ và Luyện kim. Sản phẩm được sản xuất bởi Shell thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới.