Dầu bánh răng Shell

Tổng cộng : 12 bài viết

Dầu bánh răng công nghiệp Shell Omala S1 W460

15/08/2018 757 Views
Shell Omala S1 W460 là dầu bánh răng công nghiệp chất lượng cao dùng cho truyền động bánh vít, trục vít. Dầu bánh răng Shell Omala S1 W460 được sản xuất bởi Shell thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới. Dùng cho hệ thống bánh răng trục vít hoạt động ở tốc độ thấp. Dùng cho hệ thống bôi trơn xi lanh hơi nước dưới điều kiện nhiệt độ và áp xuất cao. Tuổi thọ dầu cao – tiết kiệm chi phí bảo dưỡng.

Dầu bánh răng công nghiệp Shell Omala S2 G100

15/08/2018 685 Views
Shell Omala S2 G100 – Là loại dầu bánh răng công nghiệp chất lượng cao chịu cực áp, không chứa chì, chủ yếu dùng bôi trơn các bánh răng công nghiệp tải trọng nặng. Dầu bánh răng Shell Omala S2 G100 được sản xuất bởi Shell thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới. Khả năng chịu tải cao kết hợp với các tính năng chống ma sát khiến dầu trở thành loại ưu hạng cho các bánh răng và các ứng dụng công nghiệp khác.

Dầu bánh răng công nghiệp Shell Omala S2 G150

15/08/2018 655 Views
Shell Omala S2 G150 – Là loại dầu bánh răng công nghiệp chất lượng cao chịu cực áp, không chứa chì, chủ yếu dùng bôi trơn các bánh răng công nghiệp tải trọng nặng. Dầu bánh răng Shell Omala S2 G150 được sản xuất bởi Shell thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới. Khả năng chịu tải cao, kết hợp với các tính năng chống ma sát khiến sản phẩm được ưu tiên lựa chọn cho các bánh răng và các ứng dụng công nghiệp khác

Dầu bánh răng công nghiệp Shell Omala S2 G220

15/08/2018 753 Views
Shell Omala S2 G 220 – Là loại dầu bánh răng công nghiệp chất lượng cao chịu cực áp, không chứa chì, chủ yếu dùng bôi trơn các bánh răng công nghiệp tải trọng nặng. Dầu bánh răng Shell Omala S2 G 220 được sản xuất bởi Shell thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới. Với khả năng chịu tải cao kết hợp với các tính năng chống ma sát khiến dầu trở thành sản phẩm tối ưu cho các bánh răng và các ứng dụng công nghiệp khác.

Dầu bánh răng công nghiệp Shell Omala S2 G320

15/08/2018 781 Views
Shell Omala S2 G320 – Được sản xuất bởi Shell – thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới. Đây là loại dầu bánh răng công nghiệp chất lượng cao chịu cực áp, không chứa chì, chủ yếu dùng bôi trơn các bánh răng công nghiệp tải trọng nặng. Dầu bánh răng Shell Omala S2 G320 được sản xuất bởi Shell thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới. Khả năng chịu tải cao kết hợp với các tính năng chống ma sát khiến nó trở thành loại sản phẩm tối ưu cho các bánh răng và các ứng dụng công nghiệp khác

Dầu bánh răng công nghiệp Shell Omala S2 G460

15/08/2018 999 Views
Shell Omala S2 G460 là loại dầu bánh răng công nghiệp chất lượng cao chịu cực áp, không chứa chì, chủ yếu dùng bôi trơn các bánh răng công nghiệp tải trọng nặng. Dầu bánh răng Shell Omala S2 G460 được sản xuất bởi Shell thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới. Khả năng chịu tải cao kết hợp với các tính năng chống ma sát khiến sản phẩm trở thành loại tối ưu cho các bánh răng và các ứng dụng công nghiệp khác.

Dầu bánh răng công nghiệp Shell Omala S2 G68

15/08/2018 695 Views
Shell Omala S2 G 68 là loại dầu bánh răng công nghiệp chất lượng cao chịu cực áp, không chứa chì, chủ yếu dùng bôi trơn các bánh răng công nghiệp tải trọng nặng. Dầu bánh răng Shell Omala S2 G 68 được sản xuất bởi Shell thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới. Khả năng chịu tải cao kết hợp với các tính năng chống ma sát khiến sản phẩm trở thành loại tối ưu cho các bánh răng và các ứng dụng công nghiệp khác.

Dầu bánh răng công nghiệp Shell Omala S2 G 680

15/08/2018 699 Views
Shell Omala S2 G 680 – là loại dầu bánh răng công nghiệp chất lượng cao chịu cực áp, không chứa chì, chủ yếu dùng bôi trơn các bánh răng công nghiệp tải trọng nặng. Shell Omala S2 G 680 là loại dầu bánh răng Shell chất lượng cao được sản xuất bởi Shell thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới. Khả năng chịu tải cao kết hợp với các tính năng chống ma sát khiến sản phẩm trở thành loại tối ưu cho các bánh răng và các ứng dụng công nghiệp khác.

Dầu bánh răng công nghiệp Shell Omala S4 GX 220

15/08/2018 1085 Views
Shell Omala S4 GX 220 – Là loại dầu bánh răng công nghiệp tổng hợp. Dầu bánh răng Shell Omala S4 GX 220 là loại dầu bánh răng công nghiệp chất lượng cao đem lại tính năng bôi trơn siêu hạng ( như tăng hiệu quả năng lượng, bảo vệ và kéo dài tuổi thọ bánh răng… ) trong những điều kiện hoạt động khắc nghiệt nhất. Sản phẩm được sản xuất bởi Shell thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới.

Dầu bánh răng công nghiệp Shell Omala S4 GX460

15/08/2018 760 Views
Shell Omala S4 GX460 – Là loại dầu bánh răng công nghiệp tổng hợp chất lượng cao. Dầu bánh răng Shell Omala S4 GX460 được sản xuất bởi Shell thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới. Là loại dầu bánh răng công nghiệp chất lượng cao đem lại tính năng bôi trơn siêu hạng ( như tăng hiệu quả năng lượng, bảo vệ và kéo dài tuổi thọ bánh răng… ) trong những điều kiện hoạt động khắc nghiệt nhất.

Dầu bánh răng công nghiệp Shell Omala S4 WE

15/08/2018 674 Views
Shell Omala S4 WE – là dầu bánh răng công nghiệp truyền động trục vít công nghiệp gốc tổng hợp cao cấp, chịu tải cao được pha chế từ dầu gốc polyalkylene glycol và các phụ gia được lựa chọn đặc biệt. dầu bánh răng shell Omala S4 WE được sản xuất bởi Shell thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới. Sản phẩm này đem lại tính năng bôi trơn vượt trội trong điều kiện vận hành khắc nghiệt, bao gồm nâng hiệu quả năng lượng, tăng tuổi thọ và khả năng chống rỗ mặt cao.

Dầu bánh răng công nghiệp Shell Omala S4 GX 320

15/08/2018 725 Views
Shell Omala S4 GX 320 – Là loại dầu bánh răng công nghiệp tổng hợp. Shell Omala S4 GX 320 là loại dầu bánh răng shell chất lượng cao được sản xuất bởi Shell thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới. Sản phẩm đem lại tính năng bôi trơn siêu hạng ( như tăng hiệu quả năng lượng, bảo vệ và kéo dài tuổi thọ bánh răng… ) trong những điều kiện hoạt động khắc nghiệt nhất.