Dầu động cơ Total

Tổng cộng : 7 bài viết

Dầu động cơ Total Rubia TIR 6400 15W-40

15/08/2018 774 Views
Total Rubia TIR 6400 15W-40 là loại dầu động cơ đặc biệt thích hợp cho những động cơ diesel kiểu hiện đại nhất, lắp đặt trên các xe tải, các xe buýt, các máy nông nghiệp và máy xây dựng, có hoặc không có tuốc bô tăng áp, hệ thống làm mát khí nạp hoặc hệ thống phun nhiên liệu phức tạp. Dầu động cơ Total Rubia Tir 6400 15W-40 được sản xuất bởi Total thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới.

Dầu động cơ Total Rubia XT 20W-50

15/08/2018 875 Views
Total Rubia XT 20W-50 là loại dầu động cơ được phát triển cho tất cả các động cơ diesel có tuốc bô tăng áp hoặc không có trong điều kiện phục vụ khắc nghiệt và suốt bốn mùa. Phù hợp với các chu kỳ thay dầu dài ( lên tới 30.000km tuỳ theo khuyến nghị của nhà chế tạo thiết bị). Dầu động cơ Total Rubia XT 20W-50 được sản xuất bởi Total thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới.

Dầu động cơ Total Rubia C Plus 20W-50

15/08/2018 738 Views
Total Rubia C Plus 20W-50 là loại dầu động cơ đa cấp cho mọi động cơ điêzen có tuốc bô tăng áp hoặc nạp khí tự nhiên của các loại xe tải hoạt động trong mọi điều kiện khắc nghiệt suốt bốn mùa. Sản phẩm có chỉ số độ nhớt rất cao, ổn định độ nhớt rất tốt trong hoạt động. Dầu động cơ Total Rubia C Plus 20W-50 được sản xuất bởi Total thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới.

Dầu động cơ Total Rubia C Plus 15W-40

15/08/2018 711 Views
Total Rubia C Plus 15W-40 là loại dầu động cơ đa cấp cho mọi động cơ điêzen có tuốc bô tăng áp hoặc nạp khí tự nhiên của các loại xe tải hoạt động trong mọi điều kiện khắc nghiệt suốt bốn mùa. Sản phẩm có chỉ số độ nhớt rất cao, ổn định độ nhớt rất tốt trong hoạt động. Dầu động cơ Total Rubia C Plus 15W-40 được sản xuất bởi Total thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới.

Dầu động cơ Total Rubia TIR 7400 15W-40

15/08/2018 878 Views
Total Rubia TIR 7400 15W-40 là loại dầu động cơ được phát triển để đáp ứng cho các yêu cầu kỹ thuật rất khắt khe bắt buộc cho những động cơ điêzen phát xạ khí thải ít. Dầu động cơ Total Rubia Tir 7400 15W-40 đáp ứng được hầu hết những điều kiện hoạt động nặng: Vận tải, công trường công cộng,.. Sản phẩm được sản xuất bởi Total thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới

Dầu động cơ Total Rubia XT 10W-30

15/08/2018 1162 Views
Total Rubia XT 10W-30 là loại dầu động cơ được phát triển cho tất cả các động cơ diesel có tuốc bô tăng áp hoặc không có trong điều kiện phục vụ khắc nghiệt và suốt bốn mùa. Phù hợp với các chu kỳ thay dầu dài ( lên tới 30.000km tuỳ theo khuyến nghị của nhà chế tạo thiết bị). Dầu động cơ Total Rubia XT 10W-30 được sản xuất bởi Total thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới.

Dầu động cơ Total Rubia XT 15W-40

15/08/2018 867 Views
Total Rubia XT 15W-40 là loại dầu động cơ được phát triển cho tất cả các động cơ diesel có tuốc bô tăng áp hoặc không có trong điều kiện phục vụ khắc nghiệt và suốt bốn mùa. Phù hợp với các chu kỳ thay dầu dài ( lên tới 30.000km tuỳ theo khuyến nghị của nhà chế tạo thiết bị). Dầu động cơ Total Rubia XT 15W-40 được sản xuất bởi Total thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới.