Dầu Tubin BP

Tổng cộng : 7 bài viết

Dầu Tuabin BP Turbinol X 32

16/08/2018 677 Views
BP Turbinol X 32 là loại dầu tuabin được phôi chế từ các loại dầu gốc xử lý bằng hydro và các phụ gia đặc biệt chọn lọc để đạt được tính năng chống ôxy hoá rất cao. Dầu tuabin BP Turbinol X 32 được sản xuất bởi BP thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới.

Dầu Tuabin BP Turbinol X 46

16/08/2018 1140 Views
BP Turbinol X 46 là loại dầu tuabin được phôi chế từ các loại dầu gốc xử lý bằng hydro và các phụ gia đặc biệt chọn lọc để đạt được tính năng chống ôxy hoá rất cao. Dầu tuabin BP Turbinol X 46 được sản xuất bởi BP thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới.

Dầu Tuabin BP Turbinol X 68

16/08/2018 701 Views
BP Turbinol X 68 là loại dầu tuabin được phôi chế từ các loại dầu gốc xử lý bằng hydro và các phụ gia đặc biệt chọn lọc để đạt được tính năng chống ôxy hoá rất cao. Dầu tuabin BP Turbinol X 68 được sản xuất bởi BP thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới.

Dầu Tuabin BP Turbinol X EP 46

16/08/2018 705 Views
BP Turbinol X EP 46 là loại dầu tuabin được phôi chế từ các loại dầu gốc xử lý bằng hydro và các phụ gia đặc biệt chọn lọc để đạt được tính năng chống ôxy hoá rất cao. Dầu tuabin BP Turbinol X EP 46 được sản xuất bởi BP thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới.

Dầu Tuabin BP Energol THB 32

16/08/2018 705 Views
BP Energol THB 32 là loại dầu tuabin để bôi trơn các tua-bin nước và tua-bin khí cũng như buồng trục khuỷu của các máy hơi nước và máy nén khí. Dầu tuabin BP Energol THB 32 được sản xuất bởi BP thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới. Sản phẩm đáp ứng yêu cầu của các nhà chế tạo lớn về tuabin hơi nước, tuabin khí và tuabin hơi nước.

Dầu Tuabin BP Energol THB 46

16/08/2018 704 Views
BP Energol THB 46 là loại dầu tuabin để bôi trơn các tua-bin nước và tua-bin khí cũng như buồng trục khuỷu của các máy hơi nước và máy nén khí. Dầu tuabin BP Energol THB 46 được sản xuất bởi BP thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới. Sản phẩm đáp ứng yêu cầu của các nhà chế tạo lớn về tuabin hơi nước, tuabin khí và tuabin hơi nước.

Dầu Tuabin BP Energol THB 68

16/08/2018 711 Views
BP Energol THB 68 là loại dầu tuabin để bôi trơn các tua-bin nước và tua-bin khí cũng như buồng trục khuỷu của các máy hơi nước và máy nén khí. Dầu tuabin BP Energol THB 68 được sản xuất bởi BP thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới. Sản phẩm đáp ứng yêu cầu của các nhà chế tạo lớn về tuabin hơi nước, tuabin khí và tuabin hơi nước.