Dầu thủy lực BP

Tổng cộng : 16 bài viết

Dầu thủy lực BP Energol HL-XP 32

16/08/2018 676 Views
BP Energol HL-XP 32 Là loại Dầu thuỷ lực 32 được pha chế tạo cho các hệ thống truyền động thuỷ động chung với bộ giảm tốc. Dầu thủy lực Bp Energol HL-XP 32 được sản xuất bởi BP thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới. Sản phẩm này có chứa phụ gia cực áp chọn lọc để có tính chịu tải cao hơn các loại dầu thủy lực chống mài mòn thông thường. Phụ gia làm tăng chỉ số độ nhớt giúp cho dầu có đặc tính nhớt-nhiệt rất tốt.

Dầu thủy lực BP Energol HLP-HM 32

16/08/2018 737 Views
Energol HLP-HM 32 là chủng loại dầu thuỷ lực 32 gốc khoáng đạt tiêu chuẩn phân loại ISO – HM và có nhiều độ nhớt khác nhau để lựa chọn. Dầu thủy lực Bp Energol HLP-HM 32 được sản xuất bởi BP thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới. Các tính chất của dầu gốc tinh lọc bằng dung môi của loại dầu thuỷ lực này được tăng cường bằng công thức phụ gia đầy đủ để giảm thiểu ăn mòn, ô – xi hoá, tạo bọt và mài mòn.

Dầu thủy lực BP Energol HLP-HM 15

16/08/2018 651 Views
Energol HLP-HM 15 là chủng loại dầu thuỷ lực gốc khoáng đạt tiêu chuẩn phân loại ISO – HM và có nhiều độ nhớt khác nhau để lựa chọn. Dầu thủy lực Bp Energol HLP-HM 15 được sản xuất bởi BP thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới. Các tính chất của dầu gốc tinh lọc bằng dung môi của loại dầu thuỷ lực này được tăng cường bằng công thức phụ gia đầy đủ để giảm thiểu ăn mòn, ô – xi hoá, tạo bọt và mài mòn.

Dầu thủy lực BP Energol HLP-HM 22

16/08/2018 788 Views
Energol HLP-HM 22 là chủng loại dầu thuỷ lực gốc khoáng đạt tiêu chuẩn phân loại ISO – HM và có nhiều độ nhớt khác nhau để lựa chọn. Dầu thủy lực Bp Energol HLP-HM 22 được sản xuất bởi BP thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới. Các tính chất của dầu gốc tinh lọc bằng dung môi của loại dầu thuỷ lực này được tăng cường bằng công thức phụ gia đầy đủ để giảm thiểu ăn mòn, ô – xi hoá, tạo bọt và mài mòn.

Dầu thủy lực BP Energol HLP-HM 46

16/08/2018 819 Views
BP Energol HLP-HM 46 là chủng loại Dầu thuỷ lực 46 gốc khoáng đạt tiêu chuẩn phân loại ISO – HM và có nhiều độ nhớt khác nhau để lựa chọn. Dầu thủy lực Bp Energol HLP-HM 46 được sản xuất bởi BP thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới. Các tính chất của dầu gốc tinh lọc bằng dung môi của loại dầu thuỷ lực này được tăng cường bằng công thức phụ gia đầy đủ để giảm thiểu ăn mòn, ô – xi hoá, tạo bọt và mài mòn.

Dầu thủy lực BP Energol HLP-HM 100

16/08/2018 844 Views
Energol HLP-HM 100 là chủng loại dầu thuỷ lực gốc khoáng đạt tiêu chuẩn phân loại ISO – HM và có nhiều độ nhớt khác nhau để lựa chọn. Dầu thủy lực Bp Energol HLP-HM 100 được sản xuất bởi BP thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới. Các tính chất của dầu gốc tinh lọc bằng dung môi của loại dầu thuỷ lực này được tăng cường bằng công thức phụ gia đầy đủ để giảm thiểu ăn mòn, ô – xi hoá, tạo bọt và mài mòn.

Dầu thủy lực BP Bartran HV 32, 46, 68

16/08/2018 619 Views
BP Bartran HV 32, 46, 68 là chủng loại Dầu thuỷ lực chống mài mòn cao cấp, dùng cho các hệ thống thủy lực làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, đặc biệt là các hệ thống thủy lực vận hành ngoài trời. Dầu thủy lực Bp Bartran HV 32, 46, 68 được sản xuất bởi BP thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới. BP Bartran HV có độ bền ô-xy hóa cao, bền nhiệt, dễ lọc và dải nhiệt độ làm việc rộng.

Dầu thủy lực BP Energol HLP-HM 150

16/08/2018 628 Views
Energol HLP-HM 150 là chủng loại dầu thuỷ lực gốc khoáng đạt tiêu chuẩn phân loại ISO – HM và có nhiều độ nhớt khác nhau để lựa chọn. Dầu thủy lực Bp Energol HLP-HM 150 được sản xuất bởi BP thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới. Các tính chất của dầu gốc tinh lọc bằng dung môi của loại dầu thuỷ lực này được tăng cường bằng công thức phụ gia đầy đủ để giảm thiểu ăn mòn, ô – xi hoá, tạo bọt và mài mòn.

Dầu thủy lực BP Energol HLP-HM 220

16/08/2018 610 Views
Energol HLP-HM 220 là chủng loại dầu thuỷ lực gốc khoáng đạt tiêu chuẩn phân loại ISO – HM và có nhiều độ nhớt khác nhau để lựa chọn. Dầu thủy lực Bp Energol HLP-HM 220 được sản xuất bởi BP thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới. Các tính chất của dầu gốc tinh lọc bằng dung môi của loại dầu thuỷ lực này được tăng cường bằng công thức phụ gia đầy đủ để giảm thiểu ăn mòn, ô – xi hoá, tạo bọt và mài mòn.

Dầu thuỷ lực BP Energol HLP Z 46

16/08/2018 623 Views
BP Energol HLP Z 46 – là loại dầu thuỷ lực 46 gốc kẽm đạt tiêu chuẩn phân loại ISO-HM, có đặc tính lưu thông tốt ở nhiệt độ thấp được pha chế với nhiều độ nhớt khác nhau để chọn lựa. Dầu thủy lực Bp Energol HLP Z 46 được sản xuất bởi BP thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới. Các tính chất của dầu gốc tinh lọc bằng dung môi của loại dầu thủy lực này còn được tăng cường bằng công thức phụ gia đầy đủ để giảm thiểu sự ôxit hoá và tạo bọt.

Dầu thuỷ lực BP Energol HLP Z 32

16/08/2018 645 Views
BP Energol HLP Z 32 – là loại dầu thuỷ lực 32 gốc kẽm đạt tiêu chuẩn phân loại ISO-HM, có đặc tính lưu thông tốt ở nhiệt độ thấp được pha chế với nhiều độ nhớt khác nhau để chọn lựa. Dầu thủy lực Bp Energol HLP Z 32 được sản xuất bởi BP thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới. Các tính chất của dầu gốc tinh lọc bằng dung môi của loại dầu thủy lực này còn được tăng cường bằng công thức phụ gia đầy đủ để giảm thiểu sự ôxit hoá và tạo bọt.

Dầu thuỷ lực BP Energol HLP Z 68

16/08/2018 618 Views
BP Energol HLP Z 68 – là loại Dầu thuỷ lực 68 gốc kẽm đạt tiêu chuẩn phân loại ISO-HM, có đặc tính lưu thông tốt ở nhiệt độ thấp được pha chế với nhiều độ nhớt khác nhau để chọn lựa. Dầu thủy lực Bp Energol HLP Z 68 được sản xuất bởi BP thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới. Các tính chất của dầu gốc tinh lọc bằng dung môi của loại dầu thủy lực này còn được tăng cường bằng công thức phụ gia đầy đủ để giảm thiểu sự ôxit hoá và tạo bọt, đảm bảo tuổi thọ máy móc như giảm thiếu sự mài mòn.

Dầu thuỷ lực BP Energol HLP Z 100

16/08/2018 807 Views
BP Energol HLP Z 100 là loại Dầu thuỷ lực gốc kẽm đạt tiêu chuẩn phân loại ISO-HM, có đặc tính lưu thông tốt ở nhiệt độ thấp được pha chế với nhiều độ nhớt khác nhau để chọn lựa. Dầu thủy lực Bp Energol HLP Z 100 được sản xuất bởi BP thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới. Các tính chất của dầu gốc tinh lọc bằng dung môi của loại dầu thủy lực này còn được tăng cường bằng công thức phụ gia đầy đủ để giảm thiểu sự ôxit hoá và tạo bọt.

Dầu thủy lực BP Energol HL-XP 46

16/08/2018 562 Views
BP Energol HL-XP 46 là loại Dầu thuỷ lực 46 được pha chế tạo cho các hệ thống truyền động thuỷ động chung với bộ giảm tốc. Dầu thủy lực Bp Energol HL-XP 46 được sản xuất bởi BP thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới. Sản phẩm này có chứa phụ gia cực áp chọn lọc để có tính chịu tải cao hơn các loại dầu thủy lực chống mài mòn thông thường. Phụ gia làm tăng chỉ số độ nhớt giúp cho dầu có đặc tính nhớt-nhiệt rất tốt.

Dầu thủy lực BP Energol HL-XP 68

16/08/2018 625 Views
BP Energol HL-XP 68 là loại Dầu thuỷ lực 68 được pha chế tạo cho các hệ thống truyền động thuỷ động chung với bộ giảm tốc. Dầu thủy lực Bp Energol HL-XP 68 được sản xuất bởi BP thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới. Sản phẩm này có chứa phụ gia cực áp chọn lọc để có tính chịu tải cao hơn các loại dầu thủy lực chống mài mòn thông thường. Phụ gia làm tăng chỉ số độ nhớt giúp cho dầu có đặc tính nhớt-nhiệt rất tốt.