Dầu máy nén lạnh BP

Tổng cộng : 4 bài viết

Dầu máy nén lạnh BP Energol LPT- 46

16/08/2018 796 Views
BP Energol LPT 46 là dầu máy nén lạnh gốc nap-ta-lin chất lượng cao, nhiệt độ rót chảy thấp đã được tinh chế qua quá trình xử lý bằng dung môi. Dầu máy nén lạnh BP Energol LPT 46 được dùng để bôi trơn các máy nén dùng các chất làm lạnh thông thường. Sản phẩm được sản xuất bởi BP thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới.

Dầu máy nén lạnh BP Energol LPT 68

16/08/2018 698 Views
BP Energol LPT 68 là dầu máy nén lạnh gốc nap-ta-lin chất lượng cao, nhiệt độ rót chảy thấp đã được tinh chế qua quá trình xử lý bằng dung môi. Dầu máy nén lạnh BP Energol LPT 68 được dùng để bôi trơn các máy nén dùng các chất làm lạnh thông thường. Sản phẩm được sản xuất bởi BP thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới.

Dầu máy nén lạnh BP Energol LPT-F 32

16/08/2018 676 Views
BP Energol LPT-F 32 là dầu máy nén lạnh gốc nap-ta-lin chất lượng cao, nhiệt độ rót chảy thấp đã được tinh chế qua quá trình xử lý bằng dung môi. Dầu máy nén lạnh BP Energol LPT-F 32 được tinh chế đặc biệt để nhiệt độ kết tủa rất thấp. Dầu này đáp ứng được các yêu cầu của các máy nén Carrier (Mỹ). Sản phẩm được sản xuất bởi BP thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới.

Dầu máy nén lạnh BP Energol LPT-F 46

16/08/2018 990 Views
BP Energol LPT-F 46 là dầu máy nén lạnh gốc nap-ta-lin chất lượng cao, nhiệt độ rót chảy thấp đã được tinh chế qua quá trình xử lý bằng dung môi. Dầu máy nén lạnh BP Energol LPT-F 46 được tinh chế đặc biệt để nhiệt độ kết tủa rất thấp. Dầu này đáp ứng được các yêu cầu của các máy nén Carrier (Mỹ). Sản phẩm được sản xuất bởi BP thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới.